Styrdborrning i jord och berg

 

Med våra maskiner för styrdborrning borrar vi horisontellt på önskat djup och sträcka i marken i både jord och berg. Styrdborrning kan vara för olika typer av kablar, VA-rör, fjärrvärme, gas, bredband m.m.

 

Med styrdborrning drar vi ledning med stor precision under t.ex väg, vattendrag eller en tomt. Man slipper gräva upp diken och gör därmed minsta möjliga påverkan på miljön.

 

Styrdborrning är i många fall billigare än konventionellgrävning då man slipper stora återställningar av marken och trafikavstängningar.

 

 

Så här går det till: