Bergvärme

 

Att installera en bergvärmepumpslösning är både energibesparande och ekonomiskt.
En bergborrad energibrunn utnyttjar berggrunden som värmeledare och är en miljövänlig teknik, som använder sig av naturens förnybara resurser.

 

Innan borrning och installation av bergvärme påbörjas, behöver du som fastighetsägare tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Ta kontakt med din kommun för att får reda på vad som gäller för just dig!

 

 

Så här går det till:

 

Arbetet börjar med att man borrar genom jordlagren ner till fast berg.

  • Stålfoderrören drivs ner samtidigt borrningen och bör drivas ner minst 2 meter ner i det fasta berget.
  • Skarven mellan foderrören och berget täts till för att förhindra läckage.
 
Efter det borrar man genom berggrunden tills rätt mängd vatten erhållits. Det är detta borrhål som utgör brunnen.