Vattenbrunnar

 

Att borra en egen vattenbrunn är ett måste för dig som inte är ansluten till kommunalt vatten. En borrad vattenbrunn är idag den modernaste alternativet, och ur en miljösynpunkt den säkraste vattenkällan.

 

Ett rent och välsmakande vatten hör till de saker vi tar för givna i vårt dagliga liv.

 

 

 

 

Så här går det till:

 

Brunnen borras med foderrör ner till fast berg, så långt det krävs för att inget ytvatten ska komma in.
 
Därefter borrar man ner till vattenförande djup.
 
Brunnens foderrör avslutas någon decimeter över marken för att inte ytvatten skall rinna ner i brunnen.

 

Ovan mark:

Brunnslocket är konstruerat så att brunnen luftas utan att t ex insekter eller möss kan komma ner i brunnen och förorena vattnet.